Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1961, Tom 5, Numer 7(43)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe zasady wynagradzania adwokatów Zdzisław Krzemiński s. 3-12
Adekwatny czy konieczny związek przyczynowy? : (dokończenie) Tomasz Dybowski s. 13-36
Uwagi o udziale prokuratora w postępowaniu administracyjnym według k.p.a. Jerzy Stembrowicz s. 37-53
[Publikacje Wydawnictwa Prawniczego] s. 53
Nadmierna szybkość pojazdów jako przyczyna wypadków drogowych Kazimierz Buchała s. 54-67
"Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej", M. Gersdorff, T. Michałowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Tadeusz Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 68-69
"Zakres i formy postępowania przygotowawczego", Leon Schaff, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Leon Schaff (aut. dzieła rec.) s. 69-71
"Tabele potrąceń podatku od wynagrodzeń oraz podstawowe zasady obliczania", J. Białobrzeski i M. Wiśniewski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Białobrzeski (aut. dzieła rec.) Marian Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Plan zagospodarowania przestrzennego. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego", W. Brzeziński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wacław Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym", J. Gumkowski, T. Kułakowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Gumkowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kułakowski (aut. dzieła rec.) s. 73-75
"Głośne procesy 1944-1955", D. Rowan, tł. E. Romanowicz, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Eleonora Romanowicz (aut. dzieła rec.) David Rowan (aut. dzieła rec.) s. 75
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 76-83
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 83
Jubileusz "Prawa i Życia" A. B. s. 84
Wspomnienie pośmiertne : Edward Grabowski s. 85-86
Z karty żałobnej s. 87
Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 6 i 7 maja 1961 r. s. 88-106
Zjazd dziekanów wojewódzkich rad adwokackich s. 106-107
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 107
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 108-109
Kronika : spotkanie z dziennikarzami s. 110
Kronika : projekt prawa o wykroczeniach s. 110
Kronika : wizyta Generalnego Prokuratora Indii B. Falkiewicz s. 110-111
Kronika : z życia izb adwokackich s. 111-123
Książki i czasopisma nadesłane s. 124-127