Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1974, Tom 18, Numer 8-9(200-201)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na miarę czasów i potrzeb Stanisław Urbaniak s. 3-8
W kwestii zakresu pojęć : "adwokat polski" i "adwokatura polska" Roman Łyczywek s. 9-14
Nabycie własności nieruchomości rolnej przez małżonka na podstawie art. 231 k.c. Jan Szachułowicz s. 14-25
Przedawnienie roszczeń z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Adam Szpunar s. 26-37
W kwestii podstawy prawnej odpowiedzialności wobec pasażera przewożonego z grzeczności Andrzej Rembieliński s. 37-39
Dowód z dokumentów w sądowym postępowaniu cywilnym Sławomir Dalka s. 39-62
Poważna szkoda w mieniu jako znamię przestępstwa z art. 145 k.k. Aleksander Bachrach s. 63-75
Z problematyki obron w sprawach o przestępstwa seksualne Juliusz Leszczyński s. 76-84
Kilka uwag dotyczących kontradyktoryjności postępowania przygotowawczego Wacław Mendys s. 85-88
Uwagi na temat kontradyktoryjności postępowania przygotowawczego i aktywnego w nim udziału obrońcy Zbigniew Jarocki Franciszek Kruszewski s. 88-98
Kępińskiego "Schizofrenia" : (esej recenzyjny) Marian Cieślak s. 98-107
Z problematyki pracy organów dyscyplinarnych adwokatury Tadeusz Sarnowski s. 108-110
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer s. 110-111
Wspomnienie pośmiertne : adwokat dr Józef Putek (1892-1974) Tadeusz Woner s. 112-113
"Adwokat w procesie cywilnym", J. Filipowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Zdzisław Krzemiński Józef Filipowski (aut. dzieła rec.) s. 113-116
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 116-119
Sprawozdanie z konferencji aktywu samorządowego Kazimierz Kaeppele s. 119-131
Z prac Prezydium NRA s. 131-134
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 134-136
Orzecznictwo Trybunału Ubezpieczeń Społecznych s. 137-138
Prasa o adwokaturze S. M. s. 138-144
Kronika : kronika centralna s. 144-149
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Cieluch Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Mieczysław Górniak Jan Kutrzebski Juliusz Leszczyński Marian Rogozik Ryszard Siciński J. Z. Adam Zelga s. 149-179
[List do Redakcji] Władysław Bagiński s. 180