Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Palestra
1956, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces administracji i rola adwokata w tym procesie Emanuel Iserzon s. 3-12
Centralne finansowanie jako system gospodarki finansowej zespołów adwokackich Witold Dąbrowski s. 13-21
Zagadnienie konsultacji zawodowej w zespołach adwokackich : (artykuł dyskusyjny) Roman Łyczywek s. 23-27
Pod rozwagę adwokackich komisji dyscyplinarnych Marian Stępczyński s. 28-32
Grzywna wymierzona adwokatowi jako środek "utrzymania powagi sądu" Leon Gewirz s. 33-35
Dyskusja nad projektem kodeksu karnego Mieczysław Siewierski s. 36-46
Adwokat jako pełnomocnik strony według projektu kodeksu postępowania cywilnego Zdzisław Krzemiński s. 47-55
Wyniki wyborów do władz adwokatury s. 56-65
Wyciągi z najważniejszych uchwał Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 66-69
Wskazówki i wyjaśnienia S. G. s. 69-70
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej do spraw adwokatów s. 70-74
Przepisy o ukonstytuowaniu Naczelnej Rady Adwokackiej s. 74-77