Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1983, Tom 27, Numer 12(312)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielkie i małe sprawy adwokatury Juliusz Leszczyński s. 1-4
Opłaty za pomoc prawną udzielaną z urzędu Jerzy Gniewiewski s. 4-10
Zarys instytucji konkubinatu Andrzej Zieliński s. 10-26
Z problematyki wyodrębniania i przenoszenia własności lokali w prywatnych domach wielomieszkaniowych Stefan Mizera s. 26-35
Powstanie stosunku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach gospodarczych Jerzy Gęsikowski s. 36-44
Roszczenie odszkodowawcze właściciela taksówki w związku ze szkodą powstałą wskutek jej zaboru w świetle przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych Janusz ławrynowicz s. 45-48
Pomoc prawna w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych Feliks Prusak s. 49-66
Rola adwokata w postępowaniu w sprawach nieletnich Maria Lipczyńska s. 66-73
Prostota sprawy jako przesłanka trybu uproszczonego Mikołaj Leonieni s. 73-82
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera s. 82-85
Mecenas Witold Sawicki Zdzisław Krzemiński s. 86-89
Notatki Mieczysław Kossek Jerzy Szczęsny s. 89-94
Nie chcę występować przed kolegium Grzegorz Jurkiewicz s. 94-96
"Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej", B. Bladowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Zieliński B. Bladowski (aut. dzieła rec.) s. 96-99
Naczelna Rada Adwokacka Kazimierz Kaeppele s. 99-104
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury s. 104
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Józef Rodziewicz Cezary Rzeszotarski s. 104-109
Prasa o adwokaturze s. 109-123
Kronika Stanisław Baranowski Jerzy Korsak Ferdynand Rymarz Stanisław Wasiekowski s. 123-135
Komunikaty s. 136-141