Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 73
Palestra
2006, Tom 51, Numer 11-12(587-588)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawnicy wobec prawa : (o konsekutywnej i kreatywnej roli prawników) Remigiusz Sobański s. 11-17
Uznanie powództwa jako środek obrony pozwanego w procesie cywilnym Joanna May s. 18-29
Ograniczenia dotyczące powoływania twierdzeń, zarzutów i dowodów na gruncie systemu prekluzji w procesie cywilnym : (cz. 1) Marcin A. Quoos s. 30-34
Cywilnoprawna odpowiedzialność władzy publicznej za szkody wynikłe ze stosowania dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy Ewa Stawicka s. 35-42
Przestępstwo korupcji wyborczej z art. 250a k.k. Jerzy Skorupka s. 43-53
O karze śmierci raz jeszcze Jacek Kędzierska s. 54-61
Przejęcie skazania w ramach europejskiego nakazu aresztowania : zagadnienia podstawowe Michał Hudzik s. 62-65
Czy to zmierzch złotej ery DNA? Kilka uwag na temat błędów w opiniach genetycznych w procesie karnym : (cz. 2) Lech Skuza s. 66-78
O proponowanych nowych stawkach adwokackich słów kilka Andrzej Zwara s. 79-84
Rewolucja w zasądzaniu kosztów za obronę Antoni Bojańczyk s. 85-91
Propozycje zmian k.p.c. zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy : Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy i ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Cieślak Janusz Jankowski s. 92-96
Kilka uwag o transmisji spadku Krzysztof J. Matuszyk s. 97-99
Negocjować Stanisław Mikke s. 100-104
Jesienne róże Marian Filar s. 105-106
"Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan" Andrzej Bąkowski s. 107-111
Poruszone zdjęcie Przybyszewskiego : (cz. 3) Marek Sołtysik s. 112-117
Projekty urządzenia adwokatury polskiej w latach 1917-1938 Tomasz Kotliński s. 118-129
Z historii Izby Adwokackiej we Lwowie Iwan Głowackyj Janusz Kanimir (tłum.) s. 130-132
Adwokaci lwowscy przełomu XIX i XX wieku: przynależność narodowa a praktyka zawodowa : na przykładzie Włodzimierza Starosolskiego Natalia Mysak Janusz Kanimir (tłum.) s. 133-138
Pokłosie Szkoły Głównej : część III Stanisław Milewski s. 139-141
Goethe jako adwokat : (cz. 1) Jerzy Stefan Langrod s. 142-148
Nobel kontra Abel Radosław Trębiński s. 149-152
Podróż do Birmy : Złota Pagoda, buty, buddyzm i okrucieństwo Tadeusz Biliński s. 153-157
Rok 1964 (nr 11 i 12) s. 158-165
Sądownictwo administracyjne Unii Europejskiej : kilka uwag aktualizacyjnych Maciej Perkowski s. 166-173
Ochrona "commercial speech" w Europie Joanna Krzemińska s. 174-183
Zwrot kosztów leczenia przeprowadzanego poza granicami państwa członkowskiego - w poszukiwaniu kompromisu : uwagi na marginesie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach C-372/04 Yvonne Watts oraz C-466 Tomasz Tadeusz Koncewicz Maciej Nyka s. 184-191
"Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych", P. Hofmański, S. Zabłocki, Kraków 2006 : [recenzja] Tomasz Grzegorczyk Piotr Hofmański (aut. dzieła rec.) Stanisław Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 192-202
"Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości", Tomasz Kaczmarek, Warszawa 2006 : [recenzja] Stanisław Hoc Tomasz Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Dobra niematerialne. Kompendium prawne", Rafał Golat, Bydgoszcz 2005 : [recenzja] Adam Baszkowski Rafał Golat (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Kodeks karny skarbowy. Komentarz", t. 1–2, Feliks Prusak, Kraków 2006 : [recenzja] Zbigniew Szonert Feliks Prusak (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Kryminalistyczne badania pismoznawcze", pod red. nauk. Czesława Grzeszczyka, Warszawa 2006 : [recenzja] Agnieszka Metelska Czesław Grzeszczyk (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Cuius regio eius religio?" : sprawozdanie ze Zjazdu Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 22-24 września 2006 r. Adam Redzik s. 218-221
"Europeizacja Prawa Prywatnego" : sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Wisła, 28-30 września 2006 r. Adam Redzik s. 221-228
Sprawozdanie z konferencji "Ład korporacyjny w Polsce i w Europie - stan obecny i perspektywy", Warszawa, 19 października 2006 r. Katarzyna Bilewska s. 229-230
"Polityka a sądownictwo konstytucyjne" : wspólna Konferencja Trybunału Konstytucyjnego i Komitetu Nauk Prawnych PAN Warszawa, 21 października 2006 r. Stanisław Mikke s. 230-231
VI Konferencja Europejskich Samorządów Prawniczych, Berlin 2–5 listopada 2006 r. Joanna Agacka-Indecka s. 232
Zastępstwo adwokatów i radców prawnych przez aplikanta w postępowaniu cywilnym Karol Weitz s. 233-238
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod drogi publiczne Roman Trzaskowski s. 238-242
Kilka uwag o odwoływaniu członków rady nadzorczej spółki akcyjnej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami Katarzyna Bilewska s. 243-246
Pytania i odpowiedzi prawne Ewa Stawicka s. 247-250
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego Maciej T. Sawicki s. 251-253
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego Izby Cywilnej Zbigniew Strus s. 254-259
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 260-266
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2006 r. Andrzej Zieliński s. 267-273
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7 marca 2006 r. w sprawie Evans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Małgorzata Gałązka s. 274-282
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 listopada 2005 r. Monika Zbrojewska s. 283-288
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 22 września 2004 r. Józef Gurgul s. 289-296
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 297-299
Z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 299-300
List prezesa UIA Delosa Luttona do Prezesa NRA adw. Stanisława Rymara z 29 września 2006 r. Delos Lutton s. 301-302
Wspólna konferencja Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej Maria Sankowska s. 302-303
Spotkanie dyskusyjne CCBE poświęcone europejskiej współpracy w sprawach cywilnych i dostępowi do pomocy prawnej Monika Strus-Wołos s. 304-305
Sprawozdanie z przebiegu finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich (Łódź, 6 i 7 października 2006 r.) Krystyna Skolecka-Kona Dariusz Wojnar s. 305-309
Sędzia SN Teresa Romer i Prof. Roman Wieruszewski - gośćmi wrześniowego posiedzenia Komisji Praw Człowieka s. 309-313
Uchwała podjęta na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka przy NRA w dniu 30 września 2006 r. Piotr Sendecki s. 313-314
Życie publiczne adwokatów s. 314-315
Z ostatniej chwili s. 315
Izba rzeszowska Janusz Czarniecki s. 316-318
Izba radomska Monika Strus-Wołos s. 318-319
Izba koszalińska Michał Płocica s. 319-320
Adwokackie miscellanea Jacek Trawczyński s. 321-323
Jerzy Stępień nowym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego s. 324
Marek Safjan otrzymał nagrodę im. E. Wende W. M. s. 324-325
50 lat Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk s. 325-326
190 lat Uniwersytetu Warszawskiego A. J. R. s. 326
Szpalty pamięci : adw. Edmund Mazur (1924-2006) Lesław Myczkowski s. 327-329
Szpalty pamięci : adw. dr Ludwik Grossfeld (1889-1955) Zenon Andrzejewski s. 330-335
Autoryzacja - ograniczenie czy gwarancja wolności wypowiedzi. Replika Michał Zaremba s. 336-339
Od wolnego zawodu do... Janusz Czarniecki s. 339-341
Zaświadczenie IPN Ryszard St. Siciński s. 341
Mogiła Małaczewskiego Tadeusz Wiatrzyk s. 341-342
Sprostowanie s. 342