Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1974, Tom 18, Numer 3(195)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Władysławie Żywickim Aleksander Lasocki Karol Potrzobowski s. 3-5
Stosowanie surogacji w prawie majątkowym małżeńskim Stefan Breyer s. 6-20
Ogólna problematyka ograniczenia władzy rodzicielskiej według art. 109 k.r.o. Andrzej Łapiński s. 21-33
Rewizja czy apelacja w postępowaniu cywilnym Kazimierz Krzemiński s. 34-46
Przywrócenie terminu a prawomocność orzeczeń cywilnych Filip Rosengarten s. 46-53
Kara ograniczenia wolności w świetle doświadczeń pierwszego trzylecia Leszek Kubicki s. 54-67
Pytania i odpowiedzi prawne Jan Krajewski Jan Szachułowicz s. 68-71
O "Palestrze" sprzed 50 lał S. M. s. 72-74
Struktura kadry kierowniczej zespołów adwokackich po wyborach S. M. s. 74-75
Z narady Prezesów wojewódzkich komisji dyscyplinarnych oraz członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej przy NRA Tadeusz Sarnowski s. 75-77
Problem kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa - przedmiotem obrad dziennikarzy i prawników B. S. s. 77-79
O funkcji obrońcy w okolicznościach nieco nieprawdopodobnych Świętosław Krawczyński s. 80-89
Śmierć obrońcy Henryk Nowogródzki s. 89-90
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 91-93
Z prac Prezydium NRA s. 93-94
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 94-102
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 102-103
Prasa o adwokaturze S. M. s. 104-107
Kronika : kronika centralna s. 108-111
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Bronisław Daniszewski Juliusz Leszczyński Lucjan Ostrowski Lesław Runge J. Z. s. 111-123
Komunikat NRA s. 124
Sprostowanie s. 124