Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Palestra
1996, Tom 40, Numer specjalny

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Musimy to powiedzieć Stanisław Mikke s. 7
Dlaczego Nadzwyczajny Zjazd? Czesław Jaworski s. 9-13
Konstytucyjne aspekty pozycji adwokatury i radców prawnych oraz możliwość przemienności w wykonywaniu ich funkcji Paweł Sarnecki s. 14-20
W sprawie formy prawnej wykonywania zawodu adwokata : (w związku z dyskusją wokół projektu ustawy o adwokaturze i radcach prawnych) Eugeniusz Piontek s. 21-30
Krótka historia projektów Zbigniew Dyka s. 31-35
Piętnasty października 1996 r w Komisjach Sejmowych s. 36-78
Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej [o poselskich projektach ustaw: ustawy o zmianie Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i innych ustaw (druk nr 289) oraz Prawo o adwokaturze (druk nr 531) z 15 października 1996 r. i projekt Ustawy] s. 79-110
Sprawozdanie Podkomisji [Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw: ustawy o zmianie Prawo o adwokaturze i o radcach prawnych z 17 września 1966 r.] s. 111-139
Pismo prezesa NRA z 14 sierpnia 1996 r. Czesław Jaworski s. 140
Projekt ustawy Prawo o adwokaturze opracowany przez Komisję NRA s. 141-153
Rozbieżności s. 154-155
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 września 1996 r. Włodzimierz Olszewski s. 156