Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Palestra
1960, Tom 4, Numer 4(28)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsze polskie ordynacje adwokackie Tadeusz Woner s. 3-12
Konstytucja Sejmu Krakowskiego z 1543 roku : (Volumina Legum I, f. 576-7) s. 12
Spekulacja Tadeusz Cyprian s. 13-24
Artykuł 225 § 2 k.k. a zmniejszona poczytalność Krystyna Daszkiewicz s. 25-38
O przedawnieniu niektórych roszczeń z prawa spadkowego Zbigniew Masłowski s. 39-50
Pytania i odpowiedzi prawne M. Piekarski s. 51-56
Duracz Emil Merz s. 57-67
Na marginesie wznowienia wydawnictwa "Wojskowy Przegląd Prawniczy" Julian Polan-Haraschin s. 68-69
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r. s. 70-102
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 102-108
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych adwokatów s. 109-110
Kronika : z życia izb adwokackich s. 111
Z orzeczeń Sądu Najwyższego s. 112
Sprostowanie s. 112