Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1992, Tom 36, Numer 9-10(417-418)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najkrótsza historia poprzednich Zjazdów Czesław Jaworski s. 3-9
Reklama i kryptoreklama a działalność adwokacka Andrzej Tomaszek s. 10-13
Artykuł 469 § 1 k.p.k. a wyrok łączny Stanisław Zabłocki s. 14-19
Wartość okazania oskarżonego w praktyce śledczej i sądowej Tadeusz Tomaszewski s. 20-29
Przestępstwa tzw. seksualne w projekcie polskiego kodeksu karnego : (wersja z grudnia 1991 r.) Juliusz Leszczyński s. 30-39
Pieniacze Roman Łyczywek s. 40-41
Adwokacka akcja dobroczynna pomocy uczniom w Warszawie Henryk Pieliński s. 42-43
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [6] Witold Wołodkiewicz s. 44-46
Zjawisko plea bargaining (wytargowane przyznanie się) w angielskim procesie karnym Andrzej Światłowski s. 47-55
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 6) Marek A. Nowicki s. 56-63
Juliusz Makarewicz nie był uczniem Franza Rittera von Liszta w Berlinie Leszek Sługocki s. 64-66
W sprawie recenzji pracy Juliusza Leszczyńskiego pt. "Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce. Studium kryminologiczne" Juliusz Leszczyński s. 67-71
"Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej", A. Zieliński, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Jamka A. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 72-75
Glosa do uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 czerwca 1992 r. nr 4/XII Zdzisław Krzemiński s. 76-80
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1991 r. III CZP 32 Janusz Kanarek s. 81-85
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 października 1991 r. I ACr 398 Tadeusz Żyznowski s. 86-90
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów s. 91
Kronika adwokatury : posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej s. 91-96
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 96-97
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 97-99
Kronika adwokatury : informacje s. 99-103
Kronika adwokatury : varia s. 103-104
O postawie polemistów w sporach prawnych Roman Łyczywek s. 105-107
Komunikaty s. 108-109
Sprostowania s. 110