Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1973, Tom 17, Numer 6(186)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powództwo ekscydencyjne małżonka dłużnika Andrzej Napiórkowski s. 3-14
Noworodki niezdolne do życia Stanisław Chrempiński s. 14-20
Pojęcie "funkcji związanej ze szczególną odpowiedzialnością" Zbigniew Kubec s. 20-33
Normatywne i pragmatyczne czynniki określające zakres udziału obrońcy w postępowaniu przygotowawczym Feliks Prusak s. 34-47
Wywiad milicyjny jako dowód w procesie karnym Maria Danuta Pełka-Sługocka Leszek Sługocki s. 48-55
Pytania i odpowiedzi prawne Alojzy Jeziorski Zdzisław Krzemiński Janusz Pietrzykowski s. 56-62
O dopuszczalności zaliczania wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w organach samorządowych adwokatury do podstawy wymiaru emerytury i renty Stefan Mizera s. 63-68
Sytuacja finansowa adwokatury w 1972 roku Witold Dąbrowski s. 69-75
XXV lat adwokatury lubelskiej Stefan Wolski s. 75-122
O elektronicznej informatyce prawniczej słów kilka Jerzy Kurcyusz s. 122-134
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 134-136
Z prac Prezydium NRA s. 137
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 137
Prasa o adwokaturze S. M. s. 138-139
Kronika : kronika centralna s. 139
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Chmielnikowski Mieczysław Cincio Juliusz Leszczyński Ryszard Siciński s. 140-154
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 155-156