Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1973, Tom 17, Numer 10(190)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Władysław Pociej s. 3-6
Postępowanie wewnątrzspółdzielcze Mirosław Gersdorf s. 6-24
Dział spadku w zakresie spółdzielczego prawa do lokalu Lesław Myczkowski s. 24-40
Problemy integracyjne postępowania działowego : (dokończenie) Teresa Misiuk s. 41-55
Obowiqzujący stan prawny w zakresie dyscypliny pracy i zwolnień od pracy Janina Kruszewska s. 55-69
Problem uregulowania statusu zawodowego radców prawnych jednostek gospodarki uspołecznionej Czesław Tymoczko s. 70-73
O radcach prawnych - inaczej Lech Grabowski s. 73-81
O nadzwyczajnej rewizji i nadzwyczajnych metodach krytyki Zbigniew Doda s. 82-87
Franciszek Smolka 1810-1899 Tadeusz Woner s. 88-91
Obrona pracy doktorskiej apl. adw. Andrzeja Łapińskiego J. Z. s. 91-92
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 93-95
"Nauka o przestępstwie", W. Wolter, Warszawa 1973 : [recenzja] Władysław Pociej Władysław Wolter (aut. dzieła rec.) s. 96-100
Uchwała Prezydium NRA z dnia 6 września 1973 r. s. 101
Z prac Prezydium NRA s. 102
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Włodzimierz Kubala s. 103-108
Prasa o adwokaturze S. M. s. 109-115
Kronika : kronika centralna s. 115
Kronika : z życia izb adwokackich Lucjan Boczkowski Mieczysław Cincio s. 115-119
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 120