Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Palestra
1982, Tom 26, Numer 6-7(294-295)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany ustawodawcze w prawie rolnym : część I Jan Szachułowicz s. 1-15
Zdolność do dokonywania czynności procesowych przez osobę poddaną opiece Andrzej Zieliński s. 15-25
Czy nadal utrzymać przywilej z art. 833 § 2 k.p.c.? Zbigniew Szwarnowiecki s. 25-28
Zwolnienie od kosztów sądowych w świetle doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego Jan Kot s. 28-38
Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.XI.1981 r. (Dz. U. nr 30, poz. 166) Janusz Ławrynowicz s. 38-47
Niektóre problemy kontradyktoryjności Filip Rosengarten s. 47-53
Kilka uwag w sprawach orzekania o wznowieniu postępowania karnego Jolanta Samochowiec s. 53-58
"Patronat" - historia i program działania w przyszłości Karol Pędowski s. 59-72
Jeszcze o "ustawie kombatanckiej" Stefania Szymańska s. 73-77
Od Redakcji s. 77-78
Jeszcze raz w sprawie opodatkowania obrotu mieszkaniami spółdzielczymi [komentarz napisał Lesław Myczkowski] Lesław Myczkowski s. 78-82
Strajk adwokatów paryskich w 1602 r. Alfred Dreszer s. 83-84
Adw. Aleksander Demidecki-Demidowicz (27.VIII.1900-10.VII.1981) Edward Muszalski s. 84-86
"Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym", Kazimierz Piasecki, Warszawa 1981 : [recenzja] Witold Broniewicz Kazimierz Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 86-91
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) LX [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 91-92
Z prac Prezydium NRA s. 93-94
O właściwą ocenę roli adwokatury polskiej i jej tradycji Miron Kołakowski s. 94-98
Wydawnictwo pt. "Dzieje adwokatury polskiej" W. B. s. 98
III Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich Miron Kołakowski s. 98-100
Zjazd adwokatów-pisarzy H. N. s. 101-102
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1982 r., V KR 16 Krystyna Daszkiewicz s. 103-106
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1980 r., I PZP 13 Andrzej Zoll Andrzej Świątkowski s. 106-110
Prasa o adwokaturze S. M. s. 110-115
Kronika centralna s. 116-117
Z życia izb adwokackich : izba katowicka Jan Grochowicz s. 117-120
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 120-122
Izba olsztyńska Antoni Ważyński s. 122-123
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 123-124
Izba warszawska Z. S. s. 124-125
Kolegia adwokatów (zespoły adwokackie) - forma działalności adwokackiej odpowiednia w socjalizmie Hans Breitbarth Z. Womaczka (tłum.) s. 125-130
Komunikat [Sesja naukowa nt. "Adwokatura polska w latach 1939-1945" organizowana w Warszawie w dniach 26-28 listopada 1982 r. przez Radę Adwokacką w Warszawie oraz przez Ośrodek Badawczy Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej] s. 130-131
Sprostowanie s. 131