Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 51
Palestra
2003, Tom 48, Numer 7-8(547-548)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko Prezydium NRA z dnia 24 czerwca 2003 r. wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy "Prawo o adwokaturze" i niektórych innych ustaw, zwanym dalej "Projektem PiS" s. 9-39
W 59. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego : "Na warszawskich Termopilach" Andrzej Krzysztof Kunert s. 40-44
Uwagi o etyce zawodów prawniczych Remigiusz Sobański s. 45-56
Zakres pojęciowy znamienia «pełnienie funkcji publicznej» na gruncie art. 228 k.k. Marian Filar s. 57-69
Obrońca w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego Dariusz Kala s. 70-80
Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary w kodeksie karnym z 1997 r. Krzysztof Skowroński s. 81-87
Prymat większości, ochrona mniejszości : przymusowy wykup akcji w świetle proponowanych zmian Arkadiusz Slisz s. 88-95
Konwalidacja małżeństw wyznaniowych w prawie cywilnym Paweł Dzienis s. 96-103
Psychiatria sądowa w Polsce - aktualny stan i perspektywy Józef Krzysztof Gierowski s. 104-120
Ograniczenie zakazu «reformationis in peius» Stanisław Zabłocki s. 121-125
Niejasne kryteria kasacyjne Bogusław Kosmus Roman Nowosielski s. 126-128
Dlaczego? Stanisław Mikke s. 129-133
Osiem warunków Marian Filar s. 134-136
"W poszukiwaniu idei państwa prawa" Andrzej Bąkowski s. 137-140
Fatum? Marek Sołtysik s. 141-144
Triady - chińska mafia (2) : Droga prezydenta Sun Yat-sena do władzy Tadeusz Biliński s. 145-150
Obchody 47. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. Andrzej Marcinkowski s. 151-154
Wystąpienia obrończe adw. dr. Stanisława Hejmowskiego wygłoszone w procesie dziewięciu przed Sądem Wojewódzkim w Poznaniu w 1956 r. Stanisław Hejmowski s. 155-166
Adwokatura a notariat w Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia z dziejów obu instytucji : część I Dorota Malec s. 167-174
"Themis Polska" - "Piórem ojczystym nietknięte pole" : część IV Stanisław Milewski s. 175-177
Zygmunt Sokołowski : (w 30-lecie śmierci) Stanisław Janczewski s. 178-179
Uchwały Wydziału Wykonawczego NRA s. 180-181
W obliczu reformy s. 181-182
Ciekawostki z orzecznictwa sądów angielskich M. S. s. 182
100 lat temu Karolina Stremska s. 183-186
Prawo Indian do ziemi : dowód istnienia «Aboriginal title» w prawie kanadyjskim Agnieszka Machnicka s. 187-194
Tekst petycji skierowanej do Parlamentu Europejskiego przez struktury francuskiego samorządu adwokackiego Ewa Stawicka s. 195-202
Doktryna "sytuacji trwałej" w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 203-209
Postępowanie przed sądami wspólnotowymi Maciej Taborowski Anna Zawidzka s. 210-214
"Trials without truth. Why our system of criminal trials has become an expense failure and what we need to do to rebuilt it", William T. Pizzi, New York 1999 : [recenzja] Maciej Przebindowski William T. Pizzi (aut. dzieła rec.) s. 215-219
Konferencja Europejskich Federacji Izb Adwokackich Zbigniew Cichoń s. 220-221
Międzynarodowa Konferencja "Stosowanie Środków Komunikacji Elektronicznej w Wymiarze Sprawiedliwości" Anna Afenda s. 222-224
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 225-227
Czy okoliczność, że sąd rozpoznał sprawę i wydał wyrok pomimo opuszczenia sali rozpraw przez adwokata, którego wniosek o odroczenie rozprawy, rozpoczętej ze znacznym opóźnieniem, nie został uwzględniony, uzasadnia zarzut nieważności postępowania? Andrzej Marcinkowski s. 228
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 229-234
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 235-244
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 maja 2002 r. Antoni Bojańczyk s. 245-255
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 27 września 2000 r. Marek Siwek s. 256-262
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 263-265
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 265-267
Stanowisko prezydium NRA z dnia 10 czerwca 2003 r. wobec projektu „ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw” (w wersji określonej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako Projekt V roboczy z 16 maja 2003 r.) s. 267-271
W obronie wartości : dyskusja panelowa w Naczelnej Radzie Adwokackiej w dniu 25 czerwca 2003 r. Hubert Izdebski Piotr Kryszyński Agnieszka Metelska Stanisław Mikke Stanisław Rymar Jadwiga Staniszkis Mirosław Szwagierczak Jacek Trela Ewa Weigend s. 272-288
Z działalności Rzecznika Prasowego NRA Agnieszka Metelska s. 288-290
Z życia izb adwokackich : Izba białostocka Leon Karaczun s. 290-291
Izba krakowska : spotkanie z Federalnym Ministrem Sprawiedliwości Republiki Austrii Marek Stoczewski s. 291-292
Uroczystość odsłonięcia nagrobka-pomnika Honorowego Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego ppłk. ad. Edwarda Kalety Stanisław J. Jaźwiecki s. 292
Wizyta adwokatów krakowskich na Węgrzech Jacek Kański s. 292-294
Rozstrzygnięcie XXXVIII Konkursu "Państwa i Prawa" s. 295-296
Adwokat Wiesława Tryzno (1940-2002) Stanisław Kuchta s. 297-298
Dolomity 2003 r. : Ogólnopolski Rajd Pieszy Adwokatów Eugeniusz Krajcer s. 299-300
Sprostowanie s. 300