Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Palestra
1998, Tom 42, Numer 7-8(487-488)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 25 marca 1998 r., sygn. 45/1997/829 Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki s. 6-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 16-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wznowienie postępowania sądowego : czy na pewno tylko na wniosek? Dobrosława Szumiło-Kulczycka s. 25-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pojęcie usprawiedliwionego błędu w nowym kodeksie karnym Rafał Kubiak s. 33-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Andrzej Zieliński s. 53-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
O niektórych kwestiach związanych z praktycznym stosowaniem art. 5 k.c. Włodzimierz Kubala s. 64-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klauzula "rebus sic stantibus" w świetle procedury cywilnej Lucjan Ostrowski s. 70-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkordat polski : po ratyfikacji Witold Adamczewski Bogusław Trzeciak s. 74-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czyżby krótki żywot nowych ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii i ochronie zwierząt? Jarosław Matras s. 81-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gdy adwokat łamie nogę w sądzie Andrzej Cubała s. 84-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bębenkofujarka Marian Filar s. 86-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Łzy prokuratora Stanisław Mikke s. 88-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Brulion Władysław Terlecki s. 92-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawo a doskonalenie natury ludzkiej Maria Szyszkowska s. 94-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proste pytania Maciej Łuczak s. 96-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szkolenie "sędziów nowego typu" w Polsce Ludowej : część 4 : Fakultet Wojskowo-Prawniczy Marcin Zaborski s. 99-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aleksander Korowicki i jego zapomniany podręcznik procedury karnej : (w 200. rocznicę urodzin Autora) Romuald Kmiecik s. 106-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adwokat Aniela Steinsbergowa - zamiast nekrologu Antoni Bojańczyk s. 112-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Człowiek nie na swoje czasy Stanisław Milewski s. 123-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Walka o właściwą postawę adwokatury Borys Ołomucki s. 126-131
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przemówienie na otwarciu Kongresu AIDP w Atenach (26 września 1957 r.) Emil Stanisław Rappaport s. 131-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspomnienia : o Szymonie Rundsteinie Albert Meszorer s. 133-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z seminarium poświęconego prawu Wspólnot Europejskich, Bruksela 20-22 kwietnia 1998 r. Wojciech Hermeliński Marek Mazurkiewicz s. 138-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kodeks wykroczeń. Komentarz", M. Bojarski, W. Radecki, Warszawa 1998 Maciej Tarnawski Artur Tarnawski Marek Bojarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Radecki (aut. dzieła rec.) s. 140-143
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Prawo o adwokaturze. Komentarz", Zdzisław Krzemiński, Warszawa 1998 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 144-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
"ŚPIJ, MĘŻNY" w Katyniu, Charkowie i Miednoje", Stanisław Mikke, Warszawa 1998 : [recenzja] Ewa Stawicka Stanisław Mikke (aut. dzieła rec.) s. 147-149
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 150-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 156-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 164-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 173-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 187-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23 maja 1997 r. III CZP 18 Andrzej Stankiewicz s. 199-205
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika adwokatury : narada prezesów sądów dyscyplinarnych, sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 28 marca 1998 r. Zbigniew Dyka s. 206-212
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika adwokatury : varia Barbara Michejda S. R. s. 213-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika adwokatury : z życia izb adwokackich Maciej Kokowski Andrzej Kozielski s. 215-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika adwokatury : z życia izb adwokackich Maciej Kokowski Andrzej Kozielski s. 215-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury Stanisław Rymar s. 219-221
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szpalty pamięci : adwokat Adam Bień 1899-1998 Piotr Blajer s. 222-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat s. 227
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprostowanie s. 228
  Zacytuj
 • Udostępnij