Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1984, Tom 28, Numer 12(324)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i teorie przestępstwa politycznego Jacek R. Kubiak s. 1-12
Przyczynek do orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego w sprawach karnych Andrzej Kamieński s. 13-25
Przekazanie sprawy prokuratorowi przez sąd w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybach szczególnych procesu karnego Zofia Świdwa-Łagiewska s. 26-33
Poza zespołem Bronisław Koch Jerzy Szczęsny s. 34-36
Kartki z historii Halina Pasierbska s. 36-41
Notatki Stefan Mizera s. 41-47
Środek zapobiegawczy - tak, represja i asekuracja - nie! Stanisław Zabłocki s. 47-55
Wspomnienia pośmiertne Henryk Nowogródzki Ferdynand Rymarz s. 55-58
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) R. Łyczywek s. 58-61
Naczelna Rada Adwokacka s. 62
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury Stanisław Rymar s. 62-63
Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Jan Czerwiakowski s. 63-67
Prasa o adwokaturze s. 67-74
Kronika s. 75-82
Nowości wydawnictwa prawniczego s. 83-84
Sprostowanie s. 84