Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1973, Tom 17, Numer 9(189)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy integracyjne postępowania działowego : cd. Teresa Misiuk s. 3-18
Podmioty legitymowane do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie Kazimierz Lubiński s. 19-33
Ekspertyza podpisów w postępowaniu cywilnym Zdzisław Kegel s. 34-43
Tymczasowe aresztowanie a gwarancje procesowe Filip Rosengarten s. 43-51
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera s. 52-55
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Międzynarodowe postępowanie cywilne w sprawach alimentacyjnych", Wiesława Skierkowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Mączyński Wiesława Skierkowska (aut. dzieła rec.) s. 56-60
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego : (Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, lała 1968-1973) Zdzisław Krzemiński s. 61-72
Sposób na harmonię Halina Piekarska s. 73-74
O Kieleckiej Radzie Adwokackiej Świętosław Krawczyński s. 74-83
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 83-85
Uchwały Prezydium NRA s. 85-86
Z prac Prezydium NRA s. 86-87
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 88
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 88-90
Prasa o adwokaturze S. M. s. 91-93
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kronika : kronika centralna s. 94
Kronika : z życia izb adwokackich Romana Hładyłowicz Jan Kutrzebski Juliusz Leszczyński s. 94-104
"Rola i zadania adwokatury radzieckiej", pod red. A. J. Suchariewa, Moskwa 1972 : [recenzja] Olgierd Missuna A. J. Suchariew (aut. dzieła rec.) s. 104-107
Komunikaty s. 108