Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Palestra
1964, Tom 8, Numer 10(82)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cele i zasady wizytacji zespołów adwokackich Władysław Żywicki s. 1-5
Zmiany, jakie do obecnego stanu prawnego wprowadza Księga pierwsza Kodeksu cywilnego Antoni Bądkowski s. 5-14
Zmiana skapitalizowanej renty Janusz Szwaja s. 14-20
Odpowiedzialność za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym Andrzej Rembieliński s. 20-31
problemy kontradyktoryjności w procesie karnym : kierowanie rozprawą sądową Stanisław Waltoś s. 31-42
Problemy kontradyktoryjności w procesie karnym : kierowanie rozprawą sądową Stanisław Waltoś s. 31-42
Przestępstwa karne i skarbowe wyłączone z amnestii Zygmunt Najgebauer s. 43-48
Granice opieki lekarskiej : (na marginesie orzeczeń Sądu Najwyższego) Jerzy Sawicki s. 49-60
[Czy adwokat, który ustąpił z zespołu] Stanisław Garlicki s. 60-61
[Czy adwokat-rencista, który jest członkiem zespołu] Stanisław Garlicki s. 61-62
Zmiana uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych S. M. s. 62-63
Środki przeciwdziałania wadliwej produkcji i kierowaniu do obrotu wyrobów złej jakości S. M. s. 63-64
Wzory statutów dla zrzeszeń prywatnych właścicieli domów oraz sposób prowadzenia rejestru tych zrzeszeń S. M. s. 64
Dopuszczalność odroczenia lub zaniechania dochodzenia odszkodowań w obrocie uspołecznionym S. M. s. 64
W sprawie pobierania opłaty skarbowej od skarg i wniosków oraz podań ustnych S. M. s. 65
Urzędowe wyjaśnienia w sprawie stosowania niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym S. M. s. 65-66
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 66-69
Sąd Najwyższy w okresie XX lecia Polski Ludowej [przegląd artykułu Mariana Mazura i Zbigniewa Resicha pod tym samym tytułem, opublikowanego w Nr 7-8 M. C. s. 69-71
O fałszywym samooskarżeniu M. C. s. 71-72
Bójka a obrona konieczna M. C. s. 72-73
Dziedziczenie gospodarstw rolnych według kodeksu cywilnego i przepisów wprowadzających kod. cyw. M. C. s. 73-74
Zmiany w dziedzinie zawierania małżeństw i rejestracji stanu cywilnego, jakie przynosi kodeks rodzinny i opiekuńczy [przegląd artykułu Józefa Litwina o tym samym tytule, opublikowanego w nr 7-8 M. C. s. 74
O zmianach w prawie małżeńskim w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego M. C. s. 74
Uchwały Prezydium NRA s. 74-75
Instrukcja w sprawie przyznawania zasiłków (zapomóg) wyrównawczych : (uchwała Prezydium NRA z dnia 3 września 1964 r.) s. 75-76
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 77-79
Kronika z życia izb adwokackich s. 79-81
W sprawie pobierania opłaty skarbowej od wydania dowodu przyjęcia opłat w znaczkach sądowych W. D. s. 82