Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Palestra
1997, Tom 41, Numer 9-10(477-478)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobre obyczaje w działalności gospodarczej Andrzej Tomaszek s. 5-11
Krajowy Rejestr Sądowy - u progu XXI wieku Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 12-21
Dowody imienne i na okaziciela na włożone wkłady oszczędnościowe : (próba interpretacji art. 18 Prawa bankowego) Jan Mojak Elżbieta Niezbecka s. 22-29
Szczególne rodzaje indosu wekslowego Piotr Nazarewicz s. 30-44
Zjawisko "uapelacyjnienia" kasacji w świetle obecnego i nowego kodeksu postępowania karnego Marta Śliwonik s. 45-57
Empatia a prawo Wacław Szyszkowski s. 58-66
Gadżety demokracji Marian Filar s. 67-68
Szedł przez życie kpiąc z prawa i grając policji na nosie Tadeusz Biliński s. 69-78
Korepetycja u Europejczyka Stanisław Mikke s. 79-81
Brulion Władysław Terlecki s. 82-83
Realista na Marsie Maciej Łuczak s. 84-87
Kilka refleksji o ludzkiej naturze Maria Szyszkowska s. 88-89
Proces Milady Horákovej Ewa Stawicka s. 90-103
I Zjazd Adwokatury Franciszek Sadurski s. 104-107
Rok 1939 : cz. 6 s. 108-114
Plea bargaining (wytargowane przyznanie się do winy) w orzecznictwie amerykańskim Andrzej R. Światłowski s. 115-123
"Odpowiedzialność przebijająca" i przesłanki jej stosowania w niemieckim prawie handlowym Olga Sztejnert s. 124-128
Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Łańsk, 23-25 maja 1997 r. Magdalena Serwatka s. 129-134
"Broniłbym nawet Hitlera" Alan Dershowitz Christiane Korff Rupert von Plottnitz s. 135-139
Od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 140-145
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 146-151
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 152-155
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 156-157
Kasacja w postępowaniu cywilnym (wzory) s. 159-165
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 166-171
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 172-175
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 176-183
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 7 stycznia 1997 r. I CZ 22 Andrzej Zieliński s. 184-188
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 1996 r. III KKN 98 Witold Kulesza s. 189-194
Kronika adwokatury : życie publiczne adwokatów s. 195
Kronika adwokatury : varia s. 196-197
Szpalty pamięci : adwokat Wacław Klein (1918-1997) Zdzisław Krzemiński s. 198-200
Szpalty pamięci : adwokat Mieczysław Drozdowicz (1906-1997) Franciszek Sadurski s. 201-203
Kiedy "Mazurek Dąbrowskiego" stał się hymnem Marian Marek Drozdowski Jerzy Klejna s. 204
Apel Koła Seniorów przy ORA w Warszawie Zdzisław Krzemiński Stanisław Śniechórski s. 205-206