Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Palestra
1963, Tom 7, Numer 11(71)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 1-2
Uchwała Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 9 sierpnia 1963 r. s. 3-4
Uchwała posiedzenia plenarnego Naczelne] Rady Adwokackiej z dnia 26 października 1963 r. w sprawie zagadnień bytowych adwokatury s. 4-10
Aplikant adwokacki jako radca prawny Witold Dąbrowski s. 11-16
Ograniczenia podziału gospodarstw rolnych Florian Dorożała s. 16-32
Wniesienie czy doręczenie pozwu? : (uwagi do artykułu B. Dobrzańskiego pt. "Odsetki za opóźnienie inne materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa", zamieszczonego w num. 7-8 "Palestry" z 1963 r.) Marian Lisiewski s. 33-40
Charakter prawny instytucji unormowanej w przepisie art. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r o sprawach z oskarżenia prywatnego Kazimierz Marszał s. 40-48
Od Redakcji s. 49
Jeszcze o tajemnicy zawodowej adwokata Roman Łyczywek s. 49-52
Instytucja warunkowego zwolnienia według projektu k. k. na tle wymagań praktyki Tadeusz Mędrzycki s. 52-55
Ochrona lasów nie stanowiących własności Państwa na tle ustawy o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych Bronisław Daniszewski s. 55-57
"Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu", Andrzej Murzynowski, [Warszawa] 1963 : [recenzja] B. O. Andrzej Murzynowski (aut. dzieła rec.) s. 57-61
"Wspomnienia z sali sądowej", Olgierd Missuna, Warszawa 1963 : [recenzja] B. O. Olgierd Missuna (aut. dzieła rec.) s. 61-62
"Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Komentarz", W. Masewicz, S. Dzwonkowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) Walery Masewicz (aut. dzieła rec.) s. 62-63
"Zarys prawa spadkowego", J. Gwiazdomorski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Prawo cywilne i kodeks rodzinny", Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 64
"Pojęcia materialne w prawie cywilnym. Studium z zakresu metodologii nauki prawa cywilnego. Rozważania ogólne", S. Ritterman, Kraków 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stefan Ritterman (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Problemy kolizyjne prawa spadkowego", J. Balicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Balicki (aut. dzieła rec.) s. 65-66
"Tabele potrąceń podatku od wynagrodzeń oraz podstawowe zasady obliczania", J. Białobrzeski, M. Wiśniewski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Białobrzeski (aut. dzieła rec.) Marian Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 66
Projekt kodeksu rodzinnego na forum Sejmu : [recenzja artykułu Mariana Rybickiego opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1963, nr 8-9] M. Cybulska Marian Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 66-68
"Sądowy nadzór penitencjarny w ustawodawstwie polskim", Jerzy Śliwowski, "Przegląd penitencjarny", 1963, nr 1 : [recenzja] M. Cybulska Jerzy Śliwowski (aut. dzieła rec.) s. 68-69
O zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo : [recenzja artykułu Marii Król opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1963, nr 7-8] M. Cybulska Maria Król (aut. dzieła rec.) s. 69-70
"Kontrola jako instrument wykrywania przestępczości", Stanisław Akoliński, "Prawo i Życie", 1963, nr 20 : [recenzja] M. Cybulska Stanisław Akoloński (aut. dzieła rec.) s. 70-71
Zgoda prezydium rady narodowej na rozwiązanie umowy o pracę z inwalidą : [recenzja artykułu Romana Staniszewskiego opublikowanego w czasopiśmie "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 1963, nr 7-8] M. Cybulska Roman Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 71-73
Rozwój instytucji sądów społecznych na Węgrzech : [recenzja artykułu J. Szilbereky'ego opublikowanego w czasopiśmie "Revue de droit hongrois", 1963, nr 1] J. R. J. Szilbereky (aut. dzieła rec.) s. 73-74
Wartość dowodowa przyznania się do winy oskarżonego w prawie jugosłowiańskim : [recenzja artykułu Milicy Stefanowicz-Zlaticz opublikowanego w "Annali prawnog fakulteta u Beogradu", 1963, nr 1-2] J. R. Milica Stefanowicz-Zlaticz (aut. dzieła rec.) s. 75
Sądy rodzinne : [recenzja artykułu Hansa Grobe'a opublikowanego w "Schweizerische Juristen-Zeitung", 1963, nr 16 J. R. Hans Grobe (aut. dzieła rec.) s. 75-76
Ocena odszkodowania za "szkodę moralną" w prawie jugosłowiańskim : [recenzja artykułu Obriena Stankowicza opublikowanego w "Annali prawnog fakulteta u Beogradu", [1963, nr 1-2]] J. R. Obrien Stankowicz (aut. dzieła rec.) s. 76-77
Common law we współczesnym świecie : [recenzja artykułu R. H. Gravesona opublikowanego w "Annali prawnog fakulteta u Beogradu", [1963, nr 1-2]] J. R. R. H. Graveson (aut. dzieła rec.) s. 77
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 78-79
Kronika : z życia izb adwokackich s. 79
Sprostowanie s. 79