Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Palestra
1998, Tom 42, Numer 3-4(483-484)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O niektórych wątpliwościach związanych z wykładnią przepisów dotyczących orzekania grzywny w nowym kodeksie karnym Jarosław Majewski s. 6-21
Wyłączna właściwość sądu w postępowaniu przygotowawczym w świetle nowego k.p.k. Maciej Czajka s. 22-35
Przepisy karne w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych Marcin Stefański s. 36-41
Rejestr skazanych a warunkowe umorzenie postępowania Marek Kotarski s. 42-46
Ubezpieczenie adwokatów od odpowiedzialności cywilnej : dyskusja redakcyjna Stanisław Jerzy Jaźwiecki Stanisław Markiewicz Robert Małecki Stanisław Mikke Tomasz Mintoft-Czyż Mariusz Młynarczyk Andrzej Siemiński Wiesław Szczepiński s. 47-65
Archangielsk, Tarakanowo : ostatni rozdział Stanisław Mikke s. 66-72
"Co wolno wojewodzie" Marian Filar s. 73-75
Płacz, śmiech i odwaga Stanisław Mikke s. 76-78
Brulion Władysław Terlecki s. 79-80
Słowo i honor Maria Szyszkowska s. 81-82
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Witold Wołodkiewicz s. 83-87
Proces o zamek Horeszkowo Ewa Stawicka s. 88-104
Szkolenie "sędziów nowego typu" w Polsce Ludowej : część II Marcin Zaborski s. 105-110
Od sprawozdawcy sądowego do I prezesa SN Stanisław Milewski s. 111-113
Izba lwowska Franciszek Sadurski s. 114-119
De sodalitatibus personarum dramatis musici cum palaestra narratio Marcin Piotrowski s. 120-122
Jak rozwiązać problem rehabilitacji Henryk Rajzman s. 123-127
O udział adwokatów w orzecznictwie karno-administracyjnym Antoni Słonimski s. 127-128
Z dziejów myśli adwokackiej F. S. s. 128-131
Społeczność międzynarodowa wobec praw osób o innej orientacji seksualnej : (wybrane aspekty prawne) Barbara Mikołajczyk s. 132-143
Wkład Komisji do nowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Nicolas Bratza Marek Antoni Nowicki Michael O'Boyle s. 144-159
Spotkanie z Hanną Suchocką, ministrem sprawiedliwości RP we Wrocławiu Wojmira Lewicka Andrzej Malicki s. 160-162
Sprawozdanie z konferencji prezydentów europejskich Izb Adwokackich w Wiedniu 19-22 lutego 1998 roku Marian Anczyk s. 163-165
"Tajemnica życia. Czy bać się inżynierii genetycznej?", Joseph Levine, David Suzuki, Warszawa 1996 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Joseph Levine (aut. dzieła rec.) David Suzuki (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 170-172
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 173-174
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 175-182
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 183-197
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 198-204
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 3 marca 1997 r. III CZP 5 Jerzy P. Naworski s. 206-216
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 września 1997 r. I KZP 14 Michał Płachta s. 217-224
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 marca 1997 r. I CKN 45 Andrzej Zieliński s. 225-229
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Konopka s. 230-254
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 255-257
Kronika adwokatury : varia s. 257-259
Szpalty pamięci : adwokat Ryszard Barnat (1948-1997) Stanisław Zdanowski s. 260-262
Szpalty pamięci : adwokat Julian Jodłowiec (1922-1992) Stanisłw J. Jaźwiecki s. 263-264
Sprostowanie s. 265
[Komunikat] Andrzej Marecki s. 266
Zawiadomienie o XX Mistrzostwach Polski adwokatów w tenisie, Warszawa 11-14 czerwca 1998 r. Antoni Zakrzewski s. 266-268
Konkurs imienia Profesora Manfreda Lachsa s. 268-269
European young lawyers scheme 1999 s. 269-270
[Zaproszenie na konferencję] Zdzisław Majchrzyk Jerzy Pobocha s. 270-272