Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1971, Tom 15, Numer 2(158)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z historii wymowy sądowej w Polsce (1918-1939) Jan Kocznur s. 3-18
Adwokaci w opinii prokuratorów Michał Bereżnicki s. 19-24
Użytkowanie terenów państwowych w miastach i osiedlach Tadeusz Smyczyński s. 25-33
O wykupie nieruchomości miejskich przez Państwo : na marginesie polemiki Lesław Myczkowski s. 33-39
Instytucja powołania przewidziana w ustawie o pracownikach rad narodowych Ludwik Florek s. 39-49
Ogólna problematyka naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu z art. 145 k.k. Kazimierz Buchała s. 49-58
Wniosek dowodowy na tle kodeksu postępowania karnego Jan Nelken s. 58-72
Obrońca a opinia biegłego w postępowaniu przygotowawczym Roman Łyczywek s. 72-82
Wizytacje zespołów adwokackich Kazimierz Ossowski s. 82-86
Wybory kierowników zespołów w Izbie rzeszowskiej Mieczysław Cincio s. 87-92
Pytania i odpowiedzi prawne Janusz Pietrzykowski s. 92-94
"Podstawy rewizji w procesie karnym", F. Prusak, Bydgoszcz 1970 : [recenzja] Alfred Kaftal F. Prusak (aut. dzieła rec.) s. 95-101
"Prawa emerytów, rencistów i odszkodowanie za wypadki", Z. Kopankiewicz, [b.m.] 1970 : [recenzja] Stanisław Garlicki Z. Kopankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 101-103
Naczelna Rada Adwokacka Mieczysław Przybyłowski s. 103-105
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 106
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Antoni Borkowy s. 106-110
Prasa o adwokaturze s. 111-114
Kronika Kazimierz Kaeppele R. Siciński s. 114-122
Komunikat Roman Łyczywek s. 122