Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Palestra
1981, Tom 25, Numer 2(278)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Leszek Sługocki s. 1-3
Adwokatura łódzka w lotach 1975—1980 Andrzej Kern s. 3-10
Z doświadczeń Komisji do spraw zespołów adwokackich Izby łódzkiej Eugeniusz Zobel s. 11-21
Uwagi na łamach aplikantów adwokackich Tadeusz Brodniewicz s. 21-23
Po I Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatów Pisarzy — refleksje Alfred Dreszer s. 23-25
Przyczynki do historii adwokatury łódzkiej od roku 1889 do początku niepodległości Jan Kanty Cisek s. 25-31
Stowarzyszenie... i co dalej? Stefan Eckersdorf s. 31-35
Z pobyłu delegacji adwokatury łódzkiej w Lyonie i Genewie E. S. s. 35-36
O znaczeniu prawnym zaświadczenia wydawanego w trybie art. 1 ustawy z dnia 23. X. 1975 r. - Dz. U. Nr 34, poz. 186 : ustawa kombatancka Ireneusz Chojnacki s. 37-43
Uprawnienia i roszczenia pracowników zatrudnionych na podstawie powołania Janina Kruszewska s. 43-53
Sprawcy zabójstw na tle seksualnym : charakterystyka osobopoznawcza Juliusz Leszczyński s. 54-70
Klasyfikacja skazanych odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności za nie uiszczoną grzywnę samoistną Leszek Sługocki s. 70-85
Ustawodawstwo o zwalczaniu alkoholizmu okresu międzywojennego Witold Kotowski s. 86-106