Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Palestra
1977, Tom 21, Numer 3-4(231-232)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O potrzebie prowadzenia przez adwokaturę działalności sygnalizacyjnej Edmund Mazur s. 1-4
Z problematyki utraty prawa własności indywidualnych gospodarstw rolnych Jan Szachułowicz s. 4-17
Dwugłos w kwestii odstqpienia od umowy obligacyjno-rzeczowej i jej rozwiązania Stefan Breyer Władysław Chojnowski s. 18-30
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładu ubezpieczeń przed sądem w świetle § 20 ust. 4 rozporzqdzenia w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Janusz Ławrynowicz s. 30-34
Z problemów etyki i prakseologii postępowania karnego Michał Bereźnicki s. 35-57
Uwagi na temat kryterium wartości zagarniętego mienia społecznego (artykuł dyskusyjny) Ryszard Skarbek s. 58-62
Przestępstwa uszkodzenia ciała z art. 156 k.k. a naruszenie nietykalności cielesnej Henryk Popławski s. 62-72
O polemice na temat stosowania wariografów w procesie karnym Jan Grodzki s. 73-76
Pytania i odpowiedzi prawne Janina Kruszewska s. 77-79
Adwokat Stanisław Molenda Wacław Szyszkowski s. 80-81
Adwokat Józef Winnicki Kazimierz Ogrodzki s. 81-82
Adwokat Olgierd Missuna Henryk Nowogródzki s. 83-84
Na marginesie lektury książki o Abrahamie Lincolnie Roman Łyczywek s. 84-85
"Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych", T. Ereciński, [b.m.] 1976 : [recenzja] Janusz Ławrynowicz T. Ereciński (aut. dzieła rec.) s. 86-89
"Garantii praw obwiniajemogo w sudie pierwoj instancii", E. G. Martinczik, Kiszyniew 1975 : [recenzja] Jacek R. Kubiak E. G. Martinczik (aut. dzieła rec.) s. 90-95
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXXIV R. Łyczywek s. 95-96
Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie trybu wyznaczania siedzib adwokatom s. 97
Z prac prezydium NRA s. 98-101
Pasja i rozsądek : refleksje po zebraniu plenarnym Ośrodka Badawczego Adwokatury Henryk Nowogródzki s. 101-104
Postanowienie z dnia 12 listopada 1976 r. (II KZ 190 s. 104
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1975 r. V PZP 9 Kazimierz Korzan s. 105-110
Prasa o adwokaturze s. 110-112
Udział przedstawicieli NRA w konferencji międzynarodowej w Wiedniu s. 113
Adw. Władysław Sieroszewski członkiem Zarządu Polskiego Ośrodka SEC s. 113
Wręczenie adwokatom pamiątkowych medali z okazji XXX-lecla działalności Międzynarodowego Zrzeszenia Prawników Demokratów s. 114
Narada Komisji do spraw radców prawnych przy NRA s. 114-115
Analiza sytuacji bytowej adwokatów-emerytów i rencistów s. 115-116
Koleżeński gest s. 116
Analiza wykorzystania skierowań sanatoryjnych s. 116
Izba białostocka Jerzy Korsak s. 116-118
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 118
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 119
Izba opolska s. 119
Izba szczecińska s. 119-120
Adwokatura w Stanach Zjednoczonych Ameryki Waldemar Niemotko s. 121-130
Listy do redakcji s. 130-131
Sprostowania Witold Bayer s. 131-132