Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1963, Tom 7, Numer 2(62)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w orzecznictwie dotyczącym spółdzielczego stosunku pracy : (dalszy ciąg) Henryk Piekarski s. 3-11
Granice rewizji w polskim procesie cywilnym Tadeusz Rowiński s. 12-20
Nieletni oraz niepełnoletni a proces adhezyjny Zdzisław Papierkowski s. 21-25
Granice przygotowania i usiłowania Henryk Popławski s. 26-31
Wytyczne Sądu Najwyższego w sprawie ochrony karnej mienia społecznego Emil Merz s. 32-42
Z histerii wymowy sądowej w Polsce porozbiorowej : (zabór rosyjski : 1815-1918) Jan Kocznur s. 43-51
Medytacje rekruta (ostrzelanego) Stanisław Podemski s. 50-56
Jeszcze na temat systemu szkolenia aplikantów adwokackich Waldemar Niemotko s. 52-55
Pytania i odpowiedzi prawne S. Breyer S. Cichosz Bronisław Dobrzański s. 61-69
"Projekt kodeksu karnego", Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 70-71
"Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu", W. Dawidowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wacław Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Podstawy odwołania arbitrażowego", W. Kufel, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Władysław Kufel (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Stowarzyszenia w państwie socjalistycznym", J. Wiącek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janina Wiącek (aut. dzieła rec.) s. 73
"Zjazd Prawników okręgu łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego - 8.X.1961", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74
"Sądowa kontrola administracji w Anglii", L. Bar, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ludwik Bar (aut. dzieła rec.) s. 74
"Polemika... z projektem kodeksu cywilnego", Andrzej Stelmachowski, "Państwo i Prawo", 1962, nr 12 : [recenzja] A. Ż. Andrzej Stelmachowski (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Zabezpieczenie sprzedaży ratalnej", Karol Gandor, "Państwo i Prawo", 1962, nr 12 : [recenzja] A. Ż. Karol Gandor (aut. dzieła rec.) s. 76-77
"Zwrot pozwu a przerwanie biegu przedawnienia i terminu prekluzyjnego", Maria Jędrzejewska, "Nowe Prawo", 1962, nr 12 : [recenzja] A. Ż. Maria Jędrzejewska (aut. dzieła rec.) s. 77
"Ochrona mienia społecznego a ochrona interesów konsumenta", Jacek Marecki, "Państwo i Prawo", 1962, nr 12 : [recenzja] A. Ż. Jacek Marecki (aut. dzieła rec.) s. 77-79
Stanowisko adwokata w państwie i społeczeństwie : [recenzja artykułu A. Polońskiego opublikowanego w czasopiśmie "Hapraklit", 1961, nr 2] Michał Kenigsberg A. Poloński (aut. dzieła rec.) s. 80-81
Nowe uregulowanie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzonej szkody w ZSRR : [recenzja artykułu I. S. Malenina opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", 1962, nr 10] J. R. I. S. Malenin (aut. dzieła rec.) s. 81-83
Prawa rodzicielskie : [recenzja artykułu A. Pergamenta opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1962, nr 21] J. R. A. Pergament (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Konflikty rodzinno-prawne w świetle statystyki sądowej NRD : [recenzja artykułu H. Harlanda i R. Hillera opublikowanego w "Neue Justiz", 1962, nr 20 : [recenzja] J. R. H. Harland (aut. dzieła rec.) R. Hiller (aut. dzieła rec.) s. 84-86
Zasady nowego jugosłowiańskiego prawa ubezpieczeniowego : [recenzja artykułu A. Goldstajna opublikowanego w "Zborniku pravnogo fakulteta", 1962, nr 2] J. R. A. Goldstajn (aut. dzieła rec.) s. 86-87
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 88-90
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 91
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 92-93
[Redakcja "Palestry" podaje do wiadomości] s. 93
Kronika s. 94-95
Sprostowanie s. 95