Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Palestra
1965, Tom 9, Numer 9(93)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wrześniowe wspomnienia S. Janczewski s. 1-4
Refleksje na temat pewnej dyskusji Edmund Mazur s. 4-8
Udział adwokatów w postępowaniu karno-administracyjnym Witold F. Dąbrowski s. 8-19
Dobro wspólnych nieletnich dzieci - jako przesłanka odmowy orzeczenia rozwodu Stanisław Kołodziejski s. 19-30
Postępowanie rozwodowe według nowych przepisów procesowych Zdzisław Krzemiński s. 31-35
Ważność oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości wbrew zakazowi zawartemu w wytycznych Rady Ministrów Emanuel Iserzon s. 35-41
Czy zgoda organu administracji państwowej na rozwiązanie umowy o pracę z inwalidą jest decyzją administracyjną? Roman Staniszewski s. 42-46
Ocena stosunku prawnego między organizacją adwokacką a organizacją socjalistyczną przy udzielaniu pomocy prawnej w prawie czechosłowackim Andrzej Szafran s. 47-48
Pytania i odpowiedzi prawne S. Garlicki s. 48-49
Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 26 czerwca 1965 r. s. 51-62
Uchwały Prezydium NRA s. 62-63
Komunikaty s. 64-77
Prasa o adwokaturze S. M. s. 77-80
Kronika : z życia izb adwokackich s. 80-82
Sprostowanie s. 82