Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Palestra
1997, Tom 41, Numer 1-2(469-470)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w Warszawie z 23 listopada 1996 r. s. 6-9
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej adwokatów Wiesław Szczypiński s. 10-11
Harmonizacja prawa karnego w Europie z polskiej perspektywy : część 2 Stanisław Waltoś Andrzej Wąsek s. 12-23
Odpowiedzialność posiłkowa w obecnym prawie karnym skarbowym i w przyszłej u.k.s. Tomasz Grzegorczyk s. 24-31
Konkubinat w orzecznictwie Sądu Najwyższego Marcin Mazur s. 32-54
Akredytywa dokumentowa jako praktyczny instrument płatniczy w obrocie międzybankowym Andrzej Zacharzewski s. 55-68
Elita czy zaścianek, czyli kilka refleksji pozjazdowych Andrzej Tomaszek s. 69-73
Adwokat i radca prawny : dwa różne zawody prawnicze Wojciech M. Jakubowski s. 74-78
W lewo, to jest na Prawo Marek Szczygieł s. 79-85
Zastosowanie teorii stresu w diagnozie sądowo-psychiatrycznej Janusz Heitzman s. 89-95
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 96-98
Noworoczne życzenia Marian Filar s. 99-100
Te eleganckie TT Stanisław Mikke s. 101-105
Wolność światopoglądowa Maria Szyszkowska s. 106-107
Odbryknięcie Tygryska Maciej Łuczak s. 108-110
Rzeczpospolita Polska czasu wojny Marian Marek Drozdowski s. 111-118
Proces Ludwika XVI Ewa Stawicka s. 119-131
Brulion Władysław Terlecki s. 132-133
Pieniądze i politycy Tadeusz Biliński s. 134-140
Zbrodnia z kindersztubą, czyli przypadek sędziego ppłk. Jana Hryckowiana Marcin Zaborski s. 141-151
Rok 1939 : cz. 2 s. 152-156
Prawne aspekty prewencji kryminalnej : spotkanie Międzynarodowej Fundacji Prawa Karnego Penitencjarnego, 19-23 października 1996 r., Berlin Lech K. Paprzycki s. 157-160
Sprawozdanie z Konferencji : Biennale-International Bar Association w Berlinie, 20-25 października 1996 r. Marian Anczyk s. 161-163
Sprawozdanie z udziału w obradach Sesji Ogólnej Rady Konsultacyjnej Izb Adwokackich Wspólnoty Europejskiej (Conseil Consultatif des Barreaux d'Europe - w skrócie CCBE) odbytej w Brukseli w dniach 28 listopada - 1 grudnia 1996 r. Marian Anczyk s. 164-172
"Nowe spojrzenie. Zagadnienia prawne dotyczące osób z upośledzeniem umysłowym w Europie Wschodniej", Adrian W. Ward, Warszawa 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Adrian W. Ward (aut. dzieła rec.) s. 173-177
W prasie o prawie : od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 178-183
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 184-188
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 189-194
Kasacja i odpowiedź na kasację w postępowaniu cywilnym : (wzory) s. 195-208
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 209-214
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 215-221
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 222-227
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 228-236
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 maja 1996 r. III CZP 54 Andrzej Marcinkowski s. 237-240
Glosa do postanowień Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 1996 r. oraz z 29 sierpnia 1996 r. II KZ 34/96, V KZ 29 Piotr Hofmański s. 241-245
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 stycznia 1996 r. II KRN 159 Piotr Kardas s. 246-258
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 25 maja 1995 r. II AKr 145 Tomasz Kaczmarek s. 259-264
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 16 sierpnia 1995 r. I ACz 232 Andrzej Zieliński s. 265-270
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 11 lipca 1996 r. s. 271-272
Kronika adwokatury : ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej adwokatów s. 273-284
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty M. A. s. 284
Kronika adwokatury : sprawozdanie z uczestnictwa przedstawiciela NRA w Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym Słowackiej Izby Adwokackiej odbytym w dniach 12-14 grudnia 1996 r. M. A. s. 285-286
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 286
Kronika adwokatury : z działalności Koła Adwokatów Seniorów Izby Warszawskiej Stanisław Śniechórski s. 286-288
Szpalty pamięci : adwokat Andrzej Jaklicz (1918-1995) Adam Szpunar s. 289-291
Szpalty pamięci : adwokat Jan Jacek Nikisch (1910-1996) Jan Płóciennik-Turski s. 292-295
Komunikat s. 296
Z ostatniej chwili s. 297-300